[1]
ڈاکٹر محمد نعیم گھمن ,ڈاکٹر آمنہ رفیق ,محمد ذوالقرنین جواد ,محمد عمران (عمران اشرف جھنڈیر ), “’’منشوارت’’ از دتاتریہ کیفی کاتجزیاتی مطالعہ ”, HS, vol. 8, no. 2, pp. 326-336, Jun. 2024.