خلیل احمد یوسفی حافظ بابر حسین. 2022. “اسلام کا فلسفہ رواداری اور تعظیم و تکریم”. Harf-O-Sukhan 6 (2), 176-81. https://harf-o-sukhan.com/index.php/Harf-o-sukhan/article/view/476.