MUHAMMAD TANVEER AKHTAR,MUHAMMAD NADEEM CHOHAN,NASIM TALIB,FATEH-E- HINA KHALIL,SHABANA SHARIF. DIASPORA OF PUNJABI LANGUAGE BY THE PUNJABI THEATRE. Harf-o-Sukhan, v. 6, n. 2, p. 311-322, 16 Jul. 2022.