دکتر ناعمه خورشید,دکتر شاهده عالم. مازندرانی الاصل. Harf-o-Sukhan, v. 8, n. 2, p. 151-157, 22 May 2024.