(1)
خلیل احمد یوسفی حافظ بابر حسین. اسلام کا فلسفہ رواداری اور تعظیم و تکریم. HS 2022, 6, 176-181.