(1)
ڈاکٹر محمد نعیم گھمن ,ڈاکٹر آمنہ رفیق ,محمد ذوالقرنین جواد ,محمد عمران (عمران اشرف جھنڈیر ). ’’منشوارت’’ از دتاتریہ کیفی کاتجزیاتی مطالعہ . HS 2024, 8, 326-336.