[1]
ڈاکٹر محمد نعیم گھمن ,ڈاکٹر آمنہ رفیق ,محمد ذوالقرنین جواد ,محمد عمران (عمران اشرف جھنڈیر ) 2024. ’’منشوارت’’ از دتاتریہ کیفی کاتجزیاتی مطالعہ . Harf-o-Sukhan. 8, 2 (Jun. 2024), 326-336.