[1]
دکتر ناعمه خورشید,دکتر شاهده عالم 2024. مازندرانی الاصل. Harf-o-Sukhan. 8, 2 (May 2024), 151-157.