د ارزاني خويشکي د کلام د ځنې لرغونو پښتني لغاتو څېړنه او سپړنه THE ANCIENT PASHTO WORDS IN ARZANI KHAISHKI'S POETRY: AN EXPLORATORY AND ANALYTICAL REVIEW Section Pashto (پشتو)

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

ڈاکٹر شکريه قادر ,ڈ اکٹر بادشاه روم ,محمد انور

Abstract

Arzani Khaishki , the pioneer poet of the second era of Pashto poetry, is recognized as Pashto's foremost literary figure. As a devoted follower and caliph of Bayazid Ansari, Arzani khaishki stood out in an era when Pashto literature was significantly influenced by Arabic and Persian. Distinguishing himself from his contemporaries, Arzani Khaishki made a conscious effort to employ pure Pashto words in his poetry, thereby preserving the linguistic heritage of his time. His work is invaluable, capturing and maintaining the Pashto vocabulary and dictionaries that have since become obsolete. This article sheds light on these ancient words, offering a rich resource for researchers and students of Pashto literature to deepen their understanding and appreciation of the language's historical development.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
ڈاکٹر شکريه قادر ,ڈ اکٹر بادشاه روم ,محمد انور. (2024). د ارزاني خويشکي د کلام د ځنې لرغونو پښتني لغاتو څېړنه او سپړنه: THE ANCIENT PASHTO WORDS IN ARZANI KHAISHKI’S POETRY: AN EXPLORATORY AND ANALYTICAL REVIEW. Harf-O-Sukhan, 8(2), 28-37. Retrieved from https://harf-o-sukhan.com/index.php/Harf-o-sukhan/article/view/1411